section-bbae5a9

Formularz kursanta

Podaj dane potrzebne do rejestracji

Wybierz w którym kursie nurkowania chcesz wziąć udział. Jeśli nie jesteś przekonany co do wyboru - nie wybieraj niczego. Skontaktujemy się i ustalimy szczegóły.

Jeśli masz już jakiś certyfikat nurkowy lub nurkowe doświadczenie - podaj nazwę kursu i organizację w której to miało miejsce.

Podaj dane osoby z którą należy skontaktować się w sytuacji awaryjnej.

Dokumenty do rejestracji na kurs:

Powyższe formularze należy wypełnić (można elektronicznie lub tradycyjnie ) i przynieść podpisane na pierwsze spotkanie rozpoczynające kurs nurkowy.

Prosimy dokładnie czytać kwestionariusz medyczny – jest podzielony na bloki.
Jeśli na wszystkie pozycje z 1 strony odpowiedź będzie NIE, to wystarczy podpisać na końcu strony, jeśli gdzieś będzie TAK – trzeba przejść do odpowiedniego bloku
(jest to opisane w nagłówku każdego zestawu pytań) w którym znowu trzeba odpowiedzieć na zestaw pytań.
Generalnie trzeba uważnie czytać każdy moduł 😊