Kursy nurkowania technicznego ISSF

Nurkowanie techniczne wiąże się nierozerwalnie z akceptacją nieporównywalnie większego ryzyka, niż w nurkowaniu rekreacyjnym.
W trakcie nurkowania rekreacyjnego mogłeś zakończyć nurkowanie w każdym momencie. Decydując się na kurs i nurkowanie techniczne, musisz mieć świadomość że z każdym potencjalnym problemem będziesz musiał się zmierzyć pod powierzchnią wody, bez możliwości natychmiastowego wynurzenia do powierzchni.

Kurs nurkowania technicznego wymaga od Ciebie odpowiedniego przygotowania psychicznego i fizycznego oraz dużych umiejętności i bezkompromisowego podejścia do rozsądnego planowania nurkowań oraz nurkowania zgodnie z planem. Trening technicznego nurka ISSF, skupia się na poznawaniu własnych ograniczeń pod wodą i przełamywaniu kolejnych barier.

Zgodnie z motto ISSF:

“w nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”